ગુજરાતીમાં ‘આર્કાઈવ’ શબ્દનો અર્થ આપતાં તે શબ્દોનો હોય છે જે વેબ કન્ટેન્ટ, ડેટા, ડોક્યુમેન્ટ્સ અથવા કેટલુંક દીઠમાં સંગ્રહિત કરવા માટે બીજા સ્થળે સંગ્રહિત રાખવા માટે ઉપયોગ થાય છે. આર્કાઈવનો ઉદાહરણ તરીકે લોક-સંગ્રહ માટે અનેક સ્થળે સાંગરભ કરેલા પુરાતત્ત્વિક ખજાના, પુસ્તકો, દીર્ઘકાલિક અભ્યાસના પરિણામ, અને સામાજિક દસ્તાવેજો તેમજ કાગળમાં સંગ્રહાતી લાગે છે.

આ પ્રક્રિયા સામાજિક અને ઐતિહાસિક અંગોને સંરક્ષિત રાખવા, મેળવવા અને પ્રેઝર્વ કરવા માટે મહત્વપૂર્ણ છે. જ્યારે કોઈ તથ્યો અથવા મુદ્દાઓ માટે તરત અથવા સ્થિર રીતે ઉપલબ્ધ નથી ત્યારે તેમ માટે આર્કાઈવ મહત્વનું પ્રદર્શન કરી શકે છે. આનેક સંશોધન પરીક્ષાને પણ આર્કાઈવ વપરાય છે કારણ કે જ્ઞાનની એક્ઝેસ અને જાણકારી પ્રદાન થશે. આર્કાઈવ સૂચકો વપરાય છે જે મહત્વપૂર્ણ ડોક્યુમેન્ટ્સ અથવા અન્ય માહિતીને પુનઃ સ્થિર કરવામાં મદદ કરે છે.

આર્કાઈવની સાથે મેળવવાના સૌથી મહત્વના લાભોમાંથી એક એ એક્ઝેસ અને પ્રેઝર્વેશન છે. આર્કાઈવમાં માર્ગદર્શન માટે જાહેરાત, ઇતિહાસિક ટેક્સ્ટ, ભવિષ્યની નજર, અને અન્ય મુદ્દાઓ જતાં અને મુક્ત પ્રવેશની સૂચનાઓ મળે છે.

આર્કાઈવ સમૃદ્ધ ભવિષ્યની મૂલભૂત સેવા પ્રદાન કરે છે કેમ કે આ માહિતીનો જ સંગ્રહ તેની વ્યવસ્થાએ જાણવા અને માટેની સેવાઓની સુવિધા આપતાં શોધી શકે છે. આર્કાઈવ સામાજિક નીતિઓ અને વૈયક્તિક માહિતીના સંરક્ષણની નીતિઓમાં પણ મદદ કરે છે.

આર્કાઈવુ ડૉક્યુમેન્ટ્સ, જર્નલ્સ, પુસ્તકો, ફૈલ્ડ નોટ્સ, પાત્રલેખ અને દેણાદારી વિશેની સામાજિક અવધારણાઓ ભવિષ્યની નજર ફાંકવાની સામર્થ્ય આપે છે.

એકાધિક ઉદ્દિષ્ટ આર્કાઈવમાં વિવિધ સામાજિક અથવા ઇતિહાસિક પ્રશ્નોની સામર્થ્ય અને મૂલભૂત માહિતી હોવાથી અદ્મ સામર્થ્યનું વિસ્તાર છે.

આર્કાઈવના મૂલભૂત લક્ષણો:

આર્કાઈવ દેખભાલ, સેવ, અને સંરક્ષણની પ્રક્રિયાઓ ને સૂચવે છે.
આર્કાઈવનું સંગ્રહિત માહિતી અને ડોક્યુમેન્ટ્સ સૂચિ અને અભિલેખો સાર્વજનિક અથવા નિજી ઉપયોગની માર્ગદર્શિકા સૂચવે છે.
આર્કાઈવ મૂલ સ્તમ્ભોનું સ્થિરીકરણ અને સૌરક્ષણ કરે છે.
આર્કાઈવનો સંગ્રહિત મુદ્દો અને સાચી માહિતીની પુનરાવર્તન સાથે કોર્પોરેટ મેનેજમેન્ટ, હેઠળ પરિવર્તન અને શોધસંપાદનને સ્વિચ કરવામાં મદદ માટે પ્રયોગ થાય છે.

આર્કાઈવના મુદ્દા:

 1. આર્કાઈવ સેવા શું છે?
  આર્કાઈવ સેવા હોય છે જે માહિતી, ડેટા, ડોક્યુમેન્ટ્સ અને અદ્ભુત ચિત્રો વગેરેની સંગ્રહિત રાખવા અને સાચું અને શ્રેષ્ઠ રીતે સુરક્ષિત રાખવાની સેવા પ્રદાન કરે છે.

 2. આર્કાઈવની મહત્વતા
  આર્કાઈવની મુખ્ય પરિભાષા માહિતી અને ડોક્યુમેન્ટેશનની સાચવવા, સંરક્ષણ કરવા અને સમાઈ રાખવા છે.

 3. આર્કાઈવ સંગ્રહણ
  આર્કાઈવ સંગ્રહણ હવે દુનિયાભરમાં વૈજ્ઞાનિક, તાંત્રિક, સાંસ્કૃતિક, ઔદ્યોગિક અને સામાજિક મુદ્દાઓના ડેટા સમૃદ્ધ છે.

 4. આર્કાઈવ કેવી રીતે સલામત રખવામાં આવે છે?
  આર્કાઈવને સલામત રાખવા માટે વિવિધ સુરક્ષા પ્રક્રિયાઓ અને નીતિઓ અને પ્રક્રિયાઓ અને આગળ વધા

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *